Dưới đây là những thắc mắc của người sử dụng dịch vụ của Saigon TS Corp và các câu giải đáp đi kèm:

Dành cho việc tuyển dụng

 1. Tôi có thể tuyển kỹ thuật viên có năng lực cần thiết?
  Chúng tôi sẽ đảm bảo các kỹ năng của kỹ thuật viên để được như mong muốn, chúng tôi sẽ tuyển dụng những nhân sự phù hợp nhất với điều kiện của công ty và phía khách hàng.
 2. Bạn có thể hỗ trợ nhà tuyển dụng trong nước (Việt Nam)
  Bên phía công ty có các dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực tại địa phương, tạo điều kiện tuyển dụng trong nước hoặc giới thiệu việc làm cho thực tập  sinh đã kết thúc chương trình học tập, làm việc tại Nhật Bản và mong muốn làm việc tại Việt Nam.

Đối với kinh doanh

 1. Việc giao tiếp sẽ tốt cho công việc?
  Việc tích cực học tập và giao tiếp bằng tiếng Nhật sẽ mở ra cho bạn nhiều cơ hội ngay cả khi ở trong nước hay khi làm việc tại Nhật Bản
 2. Bạn sẽ nhanh quen làm việc trong môi trường làm việc của Nhật Bản?
  Việt Nam nằm trong nhóm các nước xã hội chủ nghĩa, nhưng có bản sắc riêng của mình, người Việt nam có ý thức mạnh mẽ. Đối với tôn giáo và lối sống, không có gì tác động vào các hoạt động của tổ chức. Thay vào đó, tính nghiêm túc và kiên nhẫn mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam rất thích hợp để làm việc tại Nhật Bản.
 3. Đối với mô tả công việc sau khi chuyển nhượng, bạn có bất cứ điểm để giữ trong tâm trí?
  Cùng trong công tác ,điều kiện lao động của Nhật Bản bằng nhau, trong phạm vi của Rokiho, là tốt nếu bạn có thể tin rằng áp dụng. Không có nhu cầu để cung cấp một sự phân biệt cơ bản.

Tại cuộc phỏng vấn hoặc thông qua trong thời gian, chúng tôi yêu cầu tôi trình bày.

 1. Hệ thống Flextime, xử lý, chẳng hạn như làm thêm giờ, có giống như nhân viên của khác (Nhật Bản)?
  Về cơ bản, bạn sẽ được yêu cầu áp dụng quy tắc làm việc tương tự một nhân viên Nhật Bản . Giáo dục nhân viên, bởi vì đó cũng là những gì bạn có giáo dục trước tại của chúng tôi, xin vui lòng tham khảo ý kiến, và chúng tôi đã được tư vấn các phương pháp và nội dung hiệu quả.
 2. Quy định việc làm và giáo dục nhân viên, có giống như các nhân viên khác của (Nhật Bản)?
  Các quy định làm việc và giáo dục nhân viên hoàn toàn giống với các nhân viên của Nhật Bản.

Đối với các thủ tục và hợp đồng

 1. Tôi phải làm thủ tục để áp dụng những gì?
  Từ việc tuyển dụng và việc làm các thủ tục xuất nhập cảnh địa phương, các thủ tục khác nhau để quản lý lao động, làm sự hỗ trợ phù hợp cho việc áp dụng với người Việt. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi trong quá trình, chúng tôi sẽ trả lời chi tiết cho bạn.
 2. Bạn phải cẩn thận về việc áp dụng tại thời điểm hợp đồng?
  Có một nhu cầu trao đổi hợp đồng lao động. Nội dung, tạo ra, cho đến khi dịch, bạn sẽ được hỗ trợ bởi công ty chúng tôi.
 3. Làm thế nào để tôi biết thủ tục của các bảo hiểm khác nhau?
  Như trong trường hợp của nhân viên người Nhật tham gia, bảo hiểm y tế, lương hưu phúc lợi, bảo hiểm lao động, nó là cần thiết để làm thủ tục bồi thường lao động. Tương lai, nếu bạn trở về quê nhà, sẽ được trả các lợi ích một lần.
 4. Lương( chẳng hạn như giờ làm việc) bạn có bất cứ điều kiện cụ thể nào không?
  Đối với việc cư trú, hợp đồng đôi khi cá nhân người nước ngoài là khó khăn, sẽ được yêu cầu sắp xếp trong công ty.