Tóm lược
Sinh viên Việt Nam đến Nhật tăng dần qua từng năm, đến nay đã có hơn 3000 người. Trong số đó, không ít người muốn làm việc tại Nhật. Ở đại học, 1 số trường có thành lập các tổ chức cho sinh viên quốc tế như Trung tâm sinh viên Quốc tế. Theo tài liệu hội thảo Tạo Việc Làm, trường học ít khi hỗ trợ sinh viên quốc tế tìm việc làm. Thật ra, mặc dù nhiều sinh viên Việt Nam muốn tìm việc ở Nhật, nhưng nếu công việc tìm được không cho phép vĩnh trú, họ phải trở về nước.

Đối với các thực tập sinh
Công ty cung cấp bí quyết làm sao để tìm việc, tư vấn cách gia hạn visa. Đồng thời, cung cấp thông tin công ty Nhật Bản mong muốn hỗ trợ cho người Việt Nam. Nhà tuyển dụng giúp sinh viên săn tìm công việc mà họ muốn thử thách ở Nhật Bản.