Lực lượng lao động đang giảm đi hiện là một mối quan tâm tại Nhật Bản. Chính vì thiếu hụt lực lượng kỹ sư trầm trọng đã khiến cho việc tuyển dụng tại các công ty bị rơi vào tình trạng khủng hoảng do chi phí tuyển dụng nhân sự trong nước quá cao. Cùng với xu hướng quốc tế hóa, các công ty có mục tiêu tiến đến toàn cầu hóa bắt buộc phải đầu tư phát triển vào khu vực Châu Á.
Chính vì vậy, việc tuyển dụng các kỹ thuật viên ưu tú từ nước ngoài chính là kỳ vọng cải thiện nguồn lực trong tương lai của doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp sẽ đạt được vị thế cạnh tranh trong môi trường quốc tế hóa.
Lấy Việt Nam làm trọng tâm, từ những năm 2004, Công ty chúng tôi đã và đang tổ chức dịch vụ đào tạo những kỹ thuật viên ưu tú và dịch vụ hướng dẫn những nhân viên trở thành người có khả năng hỗ trợ tuyển dụng kỹ thuật viên người nước ngoài phù hợp với tiêu chí của doanh nghiệp.