Có rất nhiều công ty liên kết với Việt Nam. Trong tương lai, tôi mong muốn có thể bảo trợ cho 1 tầng lớp các nhà quản lý của thương hiệu Việt. Tôi đang dự định mở rộng tại Việt Nam. Thông qua người phụ trách, bạn có thể tham khảo nhiều hơn về nguồn nhân lực của chúng tôi.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trước.